מדד להשוואה

מדד מתפרסם ע"י הבורסה לני"ע (או שילוב של מדדים רלבנטיים) לצורך השוואה לתשואה נתונה של תיק ההשקעות.