מדד ימי שער בלבד

מדד סחירות בבורסה לניירות ערך בתל אביב המונה את סך כל ימי שער בלבד.