מדד דאו ג'ונס

מדדים מסורתיים של ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך של ניו יורק והמשמשים כברומטר לעלייה או לירידה במחירי השוק לניירות ערך.