מגמה מעורבת

מגמה של מחירי ניירות ערך בכיוונים שונים לגבי ענפי המסחר השונים שאינם נסגרים במגמה אחדיה אלא יש הבדלים ביניהם. (גם: סגירה מפוצלת).