מגמה

הכיוון בו מתפתחת תופעה מסוימת אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה.