מבחן

קריטריון המשמש כמודד להתאמה עם יחסים פיננסיים, עם דרישות חוקיות וכד'.