מאזן

דו"ח הנותן את תמונת המצב הפיננסי של פירמה כפי שהיא בנקודת זמן מסוימת. (גם: דו"ח מצב, דו"ח מעמד פיננסי).