לידר

בבורסה לניירות ערך בתל אביב: טופס ריכוז פקודות. כל פקודות הקנייה והמכירה (לאחר קיזוז) שהוגשו לחבר בורסה לגבי נייר ערך מסוים וכן הפקודות של החבר עצמו, המוגשות לבורסה לפני המסחר. (עגה).