לונג

1. בבורסות לסחורות בסיסיות ולניירות ערך: מונח המציין קיומם של נכסים, בדרך כלל בשל חוזים עתידיים או חוזה למועד, הזמינים למכירה במועד הקבוע מראש.
2. מצב המציין קניה. מי שקונה חוזה עתידי או אופציות בשווקי ניירות ערך וסחורות בסיסיות (ארה"ב).
3. אחזקת מלאי. בעלות על מניות. אחזקת כמות משמעותית של ניירות ערך או סחורות בסיסיות בתקווה למחסור ולעליות מחירים. LONG