כתב משלוח

מכתב המלווה משלוח של ניירות ערך, המכיל בדרך כלל תיאור קצר של תכולת המשלוח ומהות העסקה.