יתד

מתכונת של תרשים בניתוח טכני שבה שני קווים מתכנסים מחברים סידרה של שיאים ויוצרים צורה של יתד (גם: טריז).