ישנוני

ניירות ערך שאינם פעילים, או שהם נעים באטיות, אבל ההנחה היא שיש להם פוטנציאל בעל ערך לגידול. (עגה, ארה"ב).