יחס המרה

המחיר שבו משקיע יכול להמיר נייר ערך בר המרה במניה רגילה של המנפיק. (גם: מחיר המרה, שער המרה).