יחידת השתתפות

תעודה הנרכשת ע"י המשקיע ומקנה לו זכות שווה ליחידות האחרות בנכסי הקרן וברווחיה. את יחידות הקרן ניתן לרכוש בכל בנק או אצל חבר בורסה שאינו בנק (בכל בנק ניתן לרכוש יחידות של קרנות המנוהלות על ידי כל מנהלי הקרנות ולא רק של הבנק שבו מנוהל החשבון).