יום חמישי השחור

השם שקיבל ה - 24 באוקטובר 1929, היום שהיווה את חלקה הראשון של התמוטטות הבורסה לניירות ערך בניו יורק, כשחלקה השני היה חמישה ימים לאחר מכן, ה - 29 באוקטובר, שקיבל את הכינוי יום שלישי השחור שבו קרסה הבורסה לחלוטין.