טקטיקות השקעה

טופס סטנדרטי המשמש בדרך כלל את המחזיק של מניות רשומות על שם לצורך העברתם לאדם אחר.