טופס העברת מניות

המועד שבו מוכרז על דיבידנד על ידי מועצת המנהלים של החברה