טופס הוראה

טפסים מודפסים שבהם נדרשים הלקוחות למלא את הפרטים המתייחסים לעסקה בניירות ערך