חתימה

הסכם כוונות לרכוש מספר מסוים של ניירות ערך מהצעת מכר חדשה של מניות או אגרות חוב, במחיר מסוים