חשבונות חברה ציבורית

החשבונות שחברה ציבורית צריכה לנהל, על פי חוק החברות, בנוגע לכל סכומי הכסף שנתקבלו והוצאו על ידה, לכל קנייה ומכירה ולכל הנכסים וההתחייבויות של החברה