חשבון נשלט

חשבון מסחרי בניירות ערך וסחורות בסיסיות (קומודיטיס) שהשליטה בו נמצאת בידי אדם שאינו הבעלים של אותו חשבון