חשבון נאמנות

חשבון הרשום על שמו של יחיד או תאגיד כשניירות הערך, או מסמכי חוב אחרים, מוחזקים בו לטובתו ולמענו של אחר, כגון: קטין, חסר כושר וכד