חשבון משמרת

חשבון שמתנהל בבנק או אצל מנהל תיקים ובאמצעותו מבוצעות פעולות קנייה, מכירה, הפקדה ומסירה של ניירות ערך. (גם: פיקדון נייר ערך).