חשבון לפי שיקול

חשבון שלקוח פותח בחברת ברוקרים המאפשר למשקיע לקנות או למכור ניירות ערך באשראי במסגרת כללים שנקבעו על ידי הפדרל רזרב והבורסה לניירות ערך. (גם: חשבון מרג'ין).