חלות

המועד שבו מסמך כספי הופך להיות בן פרעון וחייבים בתשלום, מהמועד שבו הוא נעשה ועד למועד הקבוע בו לפרעון.