חוזה עתידי לשערי ריבית

חוזה הנותן למשקיע זכות לרכוש נייר ערך לטווח קצר, במחיר קבוע בזמן מוגדר בעתיד. החוזה מתייחס לשיעור ריבית מסוים על כספים אותם יש להשקיע במועד עתידי.