חוזה עתידי לשערי חליפין

חוזה עתידי הנעשה לגבי שער חליפין של שני מטבעות, שלפיו ייקנה או יימכר סכום קבוע של מטבע חוץ במחיר קבוע שיימסר, או יתקבל (בהתאם למקרה), במועד מוגדר בעתיד