חוזה עתידיות

חוזה עתידי סטנדרטי הנסחר בבורסות ושווקי הון המאורגנים. התשלומים מתבצעים במשך חיי החוזה