חוזה אחורי

חוזה הנסחר בשוק החוזים העתידיים שלא יפוגו בקרוב