חוזה אופציה

הסכם הנסחר בבורסות לניירות ערך. הסכם בין כותב אופציה למניה הנסחרת בבורסה (מוכר) לבין מחזיק