זכויות

מי שנתקבל לבורסה פעילה לניירות ערך ויכול לקנות ולמכור ניירות ערך באותה בורסה, על פי תנאי הקבלה וכללי הפעילות הקבועים בתקנון הבורסה