ויסות מניות הבנקים

שם כללי לחלק של הבורסה לניירות ערך שבו נעשה המסחר במניות. זירה זו מתחלקת לזירות משנה על פי צורת ניהול המסחר במניות, (משתנים, מר"ץ וכד')