התעוררות

1. התאוששות קצרה. מגמת עלייה של מחירים בשוק.
2. שינוי במחירי השוק של ניירות ערך בכיוון של עליית מחיר קצרה יחסית וחזקה שלאחריה באה שוב ירידה או חוסר פעילות.