התנגדות

בניתוח טכני של מניות: מצב שוק שבו נוצרת התנגדות לעליית או ירידת מחיר המניה.