התאמה מחדש

1.שמו של רחוב קצר (שתרגומו הוא רחוב החומה) בקצה הדרומי של מנהטן, ניו יורק, שעל פיו נקרא מרכז העסקים והפיננסים של ניו יורק, שהוא גם המרכז הפיננסי של ארה"ב. WALL STREET
2. אצל העוסקים בניירות ערך, כינוי פופולרי לבורסה של ניו יורק.