השעיה

השקעה שמטרתה, בעיקר, לקבל את היתרונות הנובעים מניהול תיק השקעות מגוון ומפוזר על ידי בעלי מקצוע שהתמחו בניהול תיקים.