השינוי מיום מסחר אחרון

השינוי באחוזים בין שער הפתיחה של נייר הערך ביום המסחר האחרון לבין השער הסגירה של נייר הערך ביום המסחר האחרון.