השוואת ביצוע

בחירת קריטריון כמותי המשווה ביצועים של פירמה, לגבי גורמים שונים בחתכים תוך מתן שקלול לכל אלמנט.