השוואה אנכית

השוואה הנעשית לגבי רמת הביצוע של הפירמה, על ידי השוואת הדו"חות הכספיים והנתונים שלה עצמה במשך מספר תקופות שונות.