השוואה אופקית

השוואה הנעשית לגבי רמת הביצוע של הפירמה, על ידי השוואת הדו"חות הכספיים שלה עצמה במשך מספר תקופות שונות.