הפחתה לפי ריבית אפקטיבית

כל סכום שנוסף לקרן בשל הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר, לרבות הפרשי שער.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות