הסכם נאמנות

הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן. ההסכם מגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של מנהל הקרן והנאמן, את אופי הקרן, את דרך פעולתה ואת הזכויות של בעלי היחידות. בהסכם נכללים פרטים כמו שם הקרן, שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, מדיניות ההשקעות, שיעור ההוספה המרבי ועוד.