הכרזה על דיבידנד

הודעה של חברה על תשלום דיבידנד על ניירות ערך וגובהו.