היפותזת שוק יעיל

תיאוריה המיושמת בדרך כלל למחיר מניות בבורסות לניירות ערך גדולות, האומרת שכל המידע המתפרסם והמצוי נלקח מייד בחשבון במחיר של המניות וכל מידע חדש הזמין לדבר (כגון זה המתייחס למצב הענף, הכלכלה וכיו"ב), יתבטא במחיר מייד.