היפוך מחירים

1. בשווקים למועד: מצב שבו מחירים למועד נמוכים מהמחירים במקום.
2. מצב שבו לעושה שוק בבורסות לניירות ערך יש מחיר מוצע נמוך יותר מאשר מחיר מבוקש. (גם: הצטלבות).