היפוך מגמה

מצב שבו נייר ערך שהיה במגמת עליה מתחיל לרדת ולהפך.