היוון (Capitalization)

1. הפעולה, או התהליך, של המרת הכנסות או הוצאות עתידיות לערך הוני שווה ערך שוטף על ידי מציאת הערך הנוכחי של אותן הכנסות או הוצאות.
2. מונח מקוצר להיוון על פי מחיר שוק.
3. מונח מקוצר להיוון רווחים