הטבות נלוות למניות

טובות הנאה שמקבלים בעלי מניות בנוסף לדיבידנד.