החתמה

שלב שבו ציבור המשקיעים מגיש את הזמנותיו לרכישת ניירות הערך החדשים המוצעים לו בהנפקה.