הוראת הכל או לא כלום

הוראה שנותן לקוח לחבר בורסה לקנות או למכור ניירות ערך והמסייג את ההוראה בתנאי האומר שההוראה צריכה להתבצע בשלמותה או שלא תתבצע כלל.